Erityistä tukea tarvitsevien asumisyksikön yhteinen tila sekä asukkaan huone

SAMK Aistiesteettömät asumisratkaisut -hanke

- 2018 -

 

“Muutoskohteena hankkeessa on asumisyksikkö, joka on keskittynyt muun muassa autismin kirjon henkilöiden tukemiseen. Syvennyimme aluksi koko työyhteisön kanssa aistiesteettömyyteen ja kävimme läpi yhteisesti, mitä muutostöillä tavoitellaan ja miksi niitä tehdään. Yhteisissä keskusteluissa nousi esille, että aistiesteettömyydessä on kyse paitsi tilojen muokkaamisesta, myös mitä suurimmassa määrin työyhteisön toiminta‐ ja ohjauskulttuurista.

Muutostyöt kohdistettiin pienryhmäkotiin, jossa asuu neljä vahvaa tukea tarvitsevaa asukasta. Pienryhmäkodin tiloista muutokset keskitettiin yhteisiin tiloihin, joita asukkaat saavat vapaasti käyttää, sekä yhden asukkaan omaan huoneeseen.”

Aslan A., Hannukainen H., Hellberg P., Ketala J., Stenroos L., Tupala R. & Teeri S.2019. Aistiesteettömien muutoskohteiden esittelyä. Teoksessa Hannukainen, H., Hellberg, P., Tupala, R. & Teeri, S. (toim.) 2019. Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Satakunnan ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

 
 

Asumisyksikkö ennen:

 
 

Asumisyksikkö jälkeen: