Tietosuojaseloste
Sisustussuunnittelu Paula Hellberg


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Sisustussuunnittelu Paula Hellberg
Y-tunnus: 2901897-6
Osoite: Karhitie 32
Kotipaikka: Pori
Puhelin: 044 3456 495
Sähköposti: paula@paulahellberg.fi


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Paula Hellberg
Osoite: Karhitie 32, 28600 Pori
Puhelin. 044 3456 495
Sähköposti: paula@paulahellberg.fi


Henkilörekisterin nimi
Asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen keräämisen tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

 • Palvelujen toteuttaminen

 • Palvelujen markkinointi

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Osoitetiedot

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; tarjous- ja sopimustiedot, laskutus- ja maksutiedot, valokuvat kohteesta, yhteydenotot, arvontavastaukset

TIETOSUOJASELOSTE 2 (2)

Sisustussuunnittelu Paula Hellberg

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin:

 • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

 • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa mahdolliseen arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan lakia noudattaen.
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa
tapauksissa:

 • Tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa erikseen sovittuna esim. tarjousta pyydettäessä kolmannelta osapuolelta suoraan asiakkaalle.

 • Laskutettaessa tietoja käsitellään kirjanpidossa.

 • Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella oleville ohjelmistoille:
Squarespace verkkosivu-alusta, yhteydenottolomake.
Squarespace privacy policy: https://www.squarespace.com/privacy

Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Sisustussuunnittelu Paula Hellbergin
toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Sisustussuunnittelu Paula Hellbergin
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi.


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.


Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.


Rekisteritietojen säilyttäminen
Rekisteritietoja säilytetään enintään 10 -vuotta. Työn luonne vaatii rekisterin säilyttämistä arkistossa, sillä
tällöin vanhoihin suunnitelmiin palaaminen on mahdollista. Vanhoihin suunnitelmiin sekä niiden
henkilötietoihin ei kuitenkaan palata, ellei asiakas ole yhteydessä uudelleen.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä aikamääreen päättymisen jälkeen ja hävitetään asianmukaisesti.