Hoivakodin muutos

- 2019 -

 
 
olohuone & käytävä – kopio (1).jpg
 
 

“Aistiesteettömät muutostyöt kohdentuivat Niitty- nimiseen ryhmäkotiin, mutta suunnitelman perusajatukset ovat monistettavissa helposti muihinkin yksikön ryhmäkoteihin. Sisustussuunnitelma tehtiin Niitty-ryhmäkodin yhteisistä tiloista, johon kuuluvat oleskelu- ja ruokailutila sekä huoneisiin johtavat käytävät.

Lähtökohtana oli tehdä fyysiseen asumisympäristöön ne muutokset, joilla voidaan lisätä muistisairaan henkilön hallinnan tunnetta parantamalla ympäristön olosuhteita hänen toimijuuttaan tukevaksi. Tärkeää on, että muistisairas voi sairaudesta huolimatta elää turvallista ja hyvää elämää palvelukodissa. Aistien heikkeneminen, yhdessä muistisairauden aiheuttamien hahmottamisvaikeuksien kanssa. Oleskelutila ennen muutostöitä. Selkeyttä ja turvallisuutta lisäävät esimerkiksi tilojen, käytävien ja toimintojen helppo hahmotettavuus, riittävät kontrastit ja hyvä valaistus. Muutostöillä haluttiin lisätä myös kodikkuutta, joka osaltaan lisää elämänhallinnan tunnetta. Kodikkuutta pyrittiin tuomaan esille väreillä, tekstiileillä, kalusteilla ja muilla sisustusratkaisuilla. Lisäksi pidettiin huolta siitä, että ratkaisut ovat myös työntekijöiden näkökulmasta toimivia ja työhyvinvointia edistäviä.”

Aslan A., Hannukainen H., Hellberg P., Ketala J., Stenroos L., Tupala R. & Teeri S.2019. Aistiesteettömien muutoskohteiden esittelyä. Teoksessa Hannukainen, H., Hellberg, P., Tupala, R. & Teeri, S. (toim.) 2019. Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Satakunnan ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

 
 

Hoivakoti ennen:

 

Hoivakoti jälkeen: